LOGIN   |   Forgot Password   |   Sign Up   
0 items
Home News & Activities About Us Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ
Choose your Book
Malay Books  
English Books  
Games  
Others  
Stationery  
Choose your Book Malay Books Latihan SMA
 this with your friends
Expert Modul Mahir Insyak & Mutalaah #
by author MARZUKI MANAN, ,

Buku EXPERT MODUL MAHIR INSYAK DAN MUTALAAH Merupakan modul latihan terpandu dan sistematik untuk menguasai insya’ (penulisan karangan) dan mutalaah (pembacaan teks) karangan bahasa arab. Buku ini sesuai digunakan oleh murid-murid sekolah rendah, sekolah menengah dan pra universiti sebagai bahan bantu pembelajaran bagi menguasai penulisan dan pembacaan bahasa arab.


Kelebihan:

• Merupakan modul latihan terpandu dan sistematik untuk menguasai insya’ (penulisan karangan) dan mutalaah (pembacaan teks) karangan bahasa arab.
• Terdapat dua bahagian dalam buku ini, bahagian A iaitu Insya’ dan bahagian B adalah Mutalaah.
• Bahagian A melibatkan latihan membina Frasa sifat dan Frasa Sandaran, aplikasi kalimah dan frasa dalam pelbagai situasi ayat serta latihan mengembangkan ayat melalui pengaplikasian teori-teori nahu seperti mubtada’ khabar, nawasikh, mafa‘iil dan sebagainya.
• Bahagian B melibatkan latihan membaca tanpa baris, latihan mengenal frasa sifat dan frasa sandaran, analisis teks berdasarkan teori nahu serta memahami teks berdasarkan tatabahasa dan struktur ayat.
• Latihan yang diperkenalkan sistematik, efektif, rasional berperingkat, terpandu dan ansur maju.
• Menambahkan perbendaharaan kata (mufradat).
• Bahan bantu pembelajaran murid untuk menguasai penulisan dan pembacaan bahasa arab.
• Sesuai digunakan oleh murid-murid sekolah rendah, sekolah menengah dan pra universiti

Status : In Stock
Retail Price : RM5.50
Now Offer : RM5.50

ISBN:
9789673885527
Category:
SMA
Format:
KULIT NIPIS
Publication Date:
2021
Publisher :
TELAGA BIRU
Pages:
86
Dimensions (mm):
192 x 253 x 4
Weight:
0.15

 

Related Products
 

 

Recently Viewed
 

Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ View Cart

 

 

Copyrights. All Rights reserved