LOGIN   |   Forgot Password   |   Sign Up   
0 items
Home News & Activities About Us Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ
Choose your Book
Malay Books  
English Books  
Games  
Indonesia  
Stationery  
Choose your Book Malay Books Pendidikan Umum
 this with your friends
Pedagogi Abad Ke-21 #
by author PROF.DATUK DR. SUBAHAN MOHD.MEERAH, ,

Buku ini secara khususnya sesuai untuk dijadiakn bahan rujukan pelajar mengikuti pengajian dalam bidang pendidikan sama ada di Institusi pendidikan Guru (IPG), Universiti Awam (UA), dan Universiti Swasta(US).Isi kandungan yang mencakupi Konsep pendidikan Abad Ke-21, Ciri-ciri Pembelajaran Abad Ke-21, Kemahiran Abad Ke-21 ,Kemahiran Abad Ke-21, dan Cabaran Pendidikan dalam abad ke-21 perlu difahami dan diteliti oleh semua pendidik.Selain itu, kandungan buku ini juga menyentuh peranan dan sumbangan pendidikan pada abad ke-21 dalam konteks pembangunan negara.Berdasarkan kupasan dan perbincangan yang teliti ini, maka setiap warga pendidikan wajar menjadi buku ini sebagai rujukan dalam membincangkan isu yang berkaitan dengan pendidikan pada abad ke-21 ini.

Status : Out of Stock
Retail Price : RM29.00
Now Offer : RM29.00

ISBN:
9789835986031
Category:
Umum
Format:
KULIT NIPIS
Publication Date:
2017
Publisher :
SASBADI
Pages:
302
Dimensions (mm):
210 x 151 x 15
Weight:
0.45

 

Related Products
 

 

Recently Viewed
 

Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ View Cart

 

 

Copyrights. All Rights reserved