LOGIN   |   Forgot Password   |   Sign Up   
0 items
Home News & Activities About Us Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ
Choose your Book
Malay Books  
English Books  
Indonesia  
Stationery  
Choose your Book Malay Books Pendidikan Umum
 this with your friends
Murid Dan Pembelajaran <>
by author MOHD FUAD SAM, ,

Buku Murid dan Pembelajaran merangkumi semua tajuk yang terdapat dalam proforma baharu Murid dan Pembelajaran yang mencakupi konsep dan teori alam belajar dalam dunia kehidupan murid. Buku ini sesuai dijadikan rujukan utama kepada individu yang terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan sama ada murid mahupun dalam kalangan tenaga pengajar. Menerusi buku ini, pembaca akan didedahkan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran, teori-teori pembelajaran, model-model pembelajaran, pendedahan kepada pengajaran dan pembelajarah abad ke-21 serta penerapan elemen Seni dalam Pendidikan.

Setiap bab dalam buku ini disediakan mengikut pembahagian tajuk-tajuk kecil seperti di dalam kurikulum kursus. Hal ini demikian agar pembaca mengetahui aliran kandungan dengan lebih mudah. Penggunaan gambar dan grafik turut disisipkan bagi memudahkan pembaca memahami kandungan. Pada setiap akhir bab pula, penulis menyediakan soalan-soalan yang selaras dengan peperiksaan awam masa kini yang memerlukan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi untuk menjawab. Penulis turut menggunakan bahasa dan gaya penulisan yang mudah difahami oleh pembaca untuk memudahkan pembaca mengingat kembali pembacaan.

Status : Out of Stock
Retail Price : RM29.00

ISBN:
9789835982521
Category:
Umum
Format:
KULIT NIPIS
Publication Date:
2016
Publisher :
SASBADI
Pages:
268
Dimensions (mm):
210 x 152 x 9
Weight:
0.45

 

Related Products
 

 

Recently Viewed
 

Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ View Cart

 

 

Copyrights. All Rights reserved