LOGIN   |   Forgot Password   |   Sign Up   
0 items
Home News & Activities About Us Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ
Choose your Book
Malay Books  
English Books  
Indonesia  
Choose your Book Malay Books Pendidikan Bahasa
 this with your friends
Pendidikan Balaghah Arab di Malaysia *
by author AZHAR MUHAMMAD, ,

Kedatangan Islam ke alam Melayu mempunyai hubungan langsung dengan kemasukan ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahu, saraf, balaghah, dan lain-lain. Antara komponen pengajian yang ditawarkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia, pendidikan balaghah telah diiktiraf sebagai salah satu komponen yang penting dalam kurikulum kebangsaan hingga ke peringkat tertinggi.

Pendidikan Balaghah Arab di Malaysia memperkenalkan ilmu balaghah Arab, kepentingan, dan isu-isu yang dibincangkan dalam pembelajarannya. Prinsip pengajaran dan situasi pembelajarannya juga dikemuka bagi memberikan gambaran yang jelas tentang realiti pengajiannya di Malaysia. Bagi memperlihatkan kesinambungan pengajiannya, buku ini menampilkan dua kajian tentang pembelajaran balaghah dalam kalangan pelajar Melayu melalui kurikulum yang berbeza sama ada kurikulum kebangsaan atau Ma�had al�Bu�uth al�Islamiyyat, Al�Azhar, Mesir. Dapatan kajian ini diharap dapat memberikan maklumat terkini tentang perkembangan pendidikan balaghah Arab di negara ini.

Buku ini sesuai untuk dibaca dan dirujuk oleh pelajar, pendidik, pengkaji bahasa dan pembaca awam yang berminat untuk mengetahui perkembangan pendidikan balaghah Arab.

Status : In Stock
Retail Price : RM29.00
Now Offer : RM29.00

ISBN:
9789835204814
Category:
Bahasa
Format:
KULIT NIPIS
Publication Date:
2008
Publisher :
PENERBIT UTM
Pages:
210
Dimensions (mm):
152 x 229 x 13
Weight:
0.45

 

Related Products
 

 

Recently Viewed
 

Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ View Cart

 

 

Copyrights. All Rights reserved