LOGIN   |   Forgot Password   |   Sign Up   
0 items
Home News & Activities About Us Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ
Choose your Book
Malay Books  
English Books  
Games  
Indonesia  
Stationery  
Choose your Book Malay Books Undang-Undang Umum
 this with your friends
Perakaunan Zakat Perniagaan Di Malaysia <>
by author ZAHRI HAMAT, ,

Buku ini memberikan kupasan yang terperinci tentang zakat perniagaan dengan memaparkan analisis kaedah perakaunan zakat perniagaan yang diamalkan di Malaysia. Dapatan daripada analisis mempamerkan bahawa terdapat tiga kaedah perakuan zakat perniagaan yang diamalkan di Malaysia, iaitu kaedah aset semasa, kaedah modal kerja dan kaedah modal kerja yang diselaraskan. Menurut cendekiawan zakat, ketidakseragaman ini berlaku disebabkan aset yang diguna pakai dalam membentuk kaedah perakuan zakat perniagaan adalah berbentuk umum. Dengan itu, kaedah perakuan zakat perniagaan telah dibentuk berdasarkan ijtihad. Para cendekiawan zakat turut bersetuju bahawa perubahan terhadap kaedah perakuan zakat perniagaan dibenarkan kerana kaedah tersebut dibentuk bukan berdasarkan nas qat'i. Malah melalui aplikasi qiyas, para cendekiawan berpandangan bahawa kaedah perakuan zakat perniagaan berasaskan pendapatan boleh juga diamalkan sebagai satu kaedah alternatif.

Status : In Stock
Retail Price : RM20.00
Now Offer : RM20.00

ISBN:
9789834614010
Category:
Umum
Format:
KULIT NIPIS
Publication Date:
2014
Publisher :
DBP
Pages:
172
Dimensions (mm):
141 x 218 x 11
Weight:
0.35

 

Related Products
 

 

Recently Viewed
 

Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ View Cart

 

 

Copyrights. All Rights reserved