LOGIN   |   Forgot Password   |   Sign Up   
0 items
Home News & Activities About Us Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ
Choose your Book
Malay Books  
English Books  
Indonesia  
Choose your Book Malay Books Pendidikan Siri Pendidikan
 this with your friends
Pembinaan Analisis & Ujian Bilik Darjah (Edisi Kedua) *
by author MOHAMAD NAJIB ABDUL GHAFAR, ,

Buku ini diterbit untuk melengkapkan lagi keperluan pelajar dalam bidang Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. Matlamat utama buku ini adalah untuk mendedahkan pendidik atau bakal pendidik kepada proses menyediakan soalan, mentadbir, dan mentafsirkannya supaya ujian bilik darjah yang dijalankan boleh memberi manfaat kepada pengguna dan mereka yang terlibat. Perkara yang dititikberatkan ialah tafsiran pengukuran dan penilaian dan yang berkaitan dengan proses pengajaran-pembelajaran. Statistik hanya didedahkan pada tahap asas yang diperlukan sahaja. Penggunaan beberapa istilah mungkin berbeza daripada yang disyorkan. Perkara ini disengaja untuk memudahkan kefahaman berdasarkan kepenggunaannya dan diterangkan pada bahagian-bahagian berkenaan. Buku ini sesuai digunakan sebagai salah satu buku teks oleh pensyarah dan bakal pendidik di institusi pengajian tinggi dan institut perguruan serta sebagai bahan rujukan oleh semua pendidik di peringkat sekolah bagi membantu membina suatu ujian bilik darjah yang lebih mantap dan berkualiti serta mencapai matlamat murni pendidikan.

Status : In Stock
Retail Price : RM35.00
Now Offer : RM35.00

ISBN:
9789835207624
Category:
Siri Pendidikan
Format:
KULIT NIPIS
Publication Date:
2012
Publisher :
PENERBIT UTM
Pages:
227
Dimensions (mm):
153 x 230 x 17
Weight:
0.55

 

Related Products
 

 

Recently Viewed
 

Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ View Cart

 

 

Copyrights. All Rights reserved