LOGIN   |   Forgot Password   |   Sign Up   
0 items
Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ
Choose your Book
Malay Books  
English Books  
Indonesia  
Malay Books Undang-Undang Akta
 
 

Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) & Peraturan-Peraturan ~
by author

Retail Price : RM22.50
Now Offer : RM22.50

 

Akta Jualan Barangan 1957 (Akta 382) ~
by author

Retail Price : RM7.50
Now Offer : RM7.50

 

Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) dan Peraturan-Peraturan (Bilingual) ~
by author

Retail Price : RM37.50
Now Offer : RM37.50

 

Akta Kaunselor 1998 (Akta 580) Peraturan-Peraturan (Bilingual) *
by author

Retail Price : RM15.00
Now Offer : RM15.00

 

Akta Kebangkrapan 1967 (Akta 360) ~
by author

Retail Price : RM15.00
Now Offer : RM15.00

 

Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Akta 262) & Peraturan-Peraturan ~
by author

Retail Price : RM17.50
Now Offer : RM17.50

 

Akta Kesihatan Mental 2001 (Akta 615) dan Peraturan-Peraturan (Bilingual) *
by author

Retail Price : RM25.00
Now Offer : RM25.00

 

Akta Komunikasi dan Multimedia 198 (Akta 588) ~
by author

Retail Price : RM37.50
Now Offer : RM37.50

 

Akta Kontrak 1950 (Akta 136) & Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) ~
by author

Retail Price : RM12.50
Now Offer : RM12.50

 

Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005 (Akta 641) (Bilingual) ~
by author

Retail Price : RM17.50
Now Offer : RM17.50

 

Akta Latihan Khidmat Negara 2003 (Akta 628) dan Peraturan-Peraturan (Bilingual) ~
by author

Retail Price : RM15.00
Now Offer : RM15.00

 

Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 (Akta 556) dan Peraturan-Peraturan (Bilingual) ~
by author

Retail Price : RM15.00
Now Offer : RM15.00

 

Akta Lembaga Getah Malaysia 1996 (Akta 551) (Bilingual) ~
by author

Retail Price : RM15.00
Now Offer : RM15.00

 

Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520) & Peraturan-Peraturan ~
by author

Retail Price : RM17.50
Now Offer : RM17.50

 

Akta Mahkamah Kehakiman 1964 (Akta 91) ~
by author

Retail Price : RM12.50
Now Offer : RM12.50

 

Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 (Akta 301) & Kaedah-Kaedah ~
by author

Retail Price : RM10.00
Now Offer : RM10.00

 

Akta Pemegang Amanah 1949 (Akta 208) ~
by author

Retail Price : RM12.50
Now Offer : RM12.50

 

Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 (Akta 81) & Peraturan-Peraturan (Bilingual) ~
by author

Retail Price : RM25.00
Now Offer : RM25.00

 

Akta Penculikan 1961 (Akta 365) (Bilingual) ~
by author

Retail Price : RM9.50
Now Offer : RM9.50

 

Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Akta 138) dan Peraturan-Peraturan (Bilingual) ~
by author

Retail Price : RM25.00
Now Offer : RM25.00

       
 
 
Malay Books Undang-Undang Akta
 
 

 

Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ View Cart

 

 

Copyrights. All Rights reserved